Master Time

Master Time är en app som bearbetar konceptet analog tid i relation till digitala siffror. Tanken är att man ska prata med sina nybörjare om tid samt kunna förstå relationen mellan de båda olika tidsangivelserna. I denna app även musik och ljud komponerat av Jonas Fromholt. Den kostar 7 kr i iTunes.